Назад

Алгебра

7 класс

Разность квадратов двух выражений. Урок 1 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 1 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 2 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Урок 3 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 1 Сумма и разность кубов двух выражений. Урок 2 Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 1-сабақ Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 1-сабақ Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 2-сабақ Екі өрнектің қосындысының квадраты және айырмасының квадраты. 3-сабақ Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 1-сабақ Екі өрнектің кубтарының қосындысы мен айырмасы. 2-сабақ Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 1-сабақ Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 2-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 2-сабақ Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. 2-сабақ Екі өрнектің қосындысының кубы және айырмасының кубы. 3-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді тепе-тең түрлендіру. 1-сабақ Разность квадратов двух выражений. Урок 2 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 1 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 2 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 1-сабақ Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 2-сабақ Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 3-сабақ Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 Тождественные преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 Куб суммы и разности двух выражений. Урок 3' Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 4-сабақ Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 3 Алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу. 5-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 1-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 2-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 3-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 4-сабақ Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 4 Разложение алгебраических выражений на множители с помощью формул сокращённого умножения. Урок 5 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 1 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 3 Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 2' Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 4' Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 5-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 6-сабақ Қысқаша көбейту формулаларын қолданып, өрнектерді түрлендіру. 7-сабақ Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 5' Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 6' Преобразования выражений с помощью формул сокращённого умножения. Урок 7' Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 1-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 2-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 3-сабақ Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 1' Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 2' Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 3' Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 5-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеу мен теңсіздік құрып шығару. 4-сабақ Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 4' Решение текстовых задач с помощью составления уравнений и неравенств. Урок 5'

8 класс

Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 2 Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ Мәтіндік есептерді квадрат теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ Мәтіндік есептерді бөлшек-рационал теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 1-сабақ Мәтіндік есептерді теңдеулер құрып шығару. 2-сабақ y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 1-сабақ y = a(x – m)², y = ax² + n және y = a(x – m)² + n, a ≠ 0 түріндегі функцияның графиктері мен қасиеттері. 2-сабақ y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 1-сабақ y = ax² + bx + c, a ≠ 0 функциясының графигі мен қасиеттері. 2-сабақ Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 1-сабақ Аргументтің мәні бойынша функцияның мәнін табу және, керісінше, функцияның мәні бойынша аргументтің мәнін табу. 2-сабақ Решение текстовых задач с помощью составления квадратных уравнений. Урок 1 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 1 Решение текстовых задач с помощью составления дробно-рациональных уравнений. Урок 2 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 1 Решение текстовых задач с помощью составления уравнений. Урок 2 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 1 Квадратичные функции вида y=a(x-m)², y=ax²+n и y=a(x-m)²+n при a≠0, их графики и свойства. Урок 2 Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 1 Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 1-сабақ Квадратичная функция вида y=ax²+bx+c, a≠0 и ее график и свойства. Урок 2' Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 1' Нахождение значения функции по значению аргумента и наоборот. Урок 2' Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 3-сабақ Квадраттық функция, оның графигі және қасиеттері. 2-сабақ Квадратичная функция, ее график и свойства. Урок 1' Квадратичная функция, ее график и свойства. Урок 2' Квадратичная функция, ее график и свойства. Урок 3' Квадраттық функцияның қасиеттерін қолдана отырып, қолданбалы есептер шығару. 1-сабақ Квадраттық функцияның қасиеттерін қолдана отырып, қолданбалы есептер шығару. 2-сабақ Квадраттық функцияның қасиеттерін қолдана отырып, қолданбалы есептер шығару. 3-сабақ Мәтіндік есепті математикалық моделін құрып шығару. 2-сабақ' Мәтіндік есепті математикалық моделін құрып шығару. 1-сабақ' Мәтіндік есепті математикалық моделін құрып шығару. 3-сабақ' Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 1' Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 2' Составление математической модели в решении текстовых задач. Урок 3' Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 1' Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 2' Решение прикладных задач с помощью свойств квадратичной функции. Урок 3' Жиілік кестесі. 1-сабақ' Жиілік кестесі. 2-сабақ' Жиілік гистограммасы' Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 1-сабақ' Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 2-сабақ' Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 3-сабақ' Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 4-сабақ' Таблица частот. Урок 1' Таблица частот. Урок 2' Гистограмма частот' Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 1' Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 2' Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 3' Орта мән. Дисперсия. Стандартты ауытқу. 5-сабақ' Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 4' Среднее значение. Дисперсия. Стандартное отклонение. Урок 5'

9 класс

Тригонометрические функции и их свойства. Урок 1 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 2 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 1-сабақ Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 2-сабақ Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 1-сабақ Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 2-сабақ Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 3-сабақ Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 4-сабақ Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 1 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 2 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов Тригонометрические функции и их свойства. Урок 3 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 4 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 1 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 2' Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 1' Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 2' Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Тригонометрические формулы половинного угла. Урок 1' Тригонометрические формулы половинного угла. Урок 2' Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 1' Келтіру формулалары. 1-сабақ Келтіру формулалары. 2-сабақ Келтіру формулалары. 3-сабақ Формулы приведения. Урок 1 Формулы приведения. Урок 2 Формулы приведения. Урок 3 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 4-сабақ Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 3-сабақ™' Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 2' Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 3' Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 4' Келтіру формулалары. 4-сабақ Келтіру формулалары. 5-сабақ Келтіру формулалары. 6-сабақ Формулы приведения. Урок 4 Формулы приведения. Урок 5 Формулы приведения. Урок 6 Келтіру формулалары. 7-сабақ Келтіру формулалары. 8-сабақ Формулы приведения. Урок 7 Формулы приведения. Урок 8 Келтіру формулалары. 9-сабақ' Формулы приведения. Урок 9' Келтіру формулалары. 10-сабақ' Келтіру формулалары. 11-сабақ' Формулы приведения. Урок 10' Формулы приведения. Урок 11'

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.