Назад

Физическая культура

1 класс

Гимнастикалық құралмен тапсырмалар Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар Упражнения на развитие равновесия Простые элементы акробатических упражнений Задания с гимнастическим инвентарем Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. Развитие ловкости через физические упражнения' Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' Игра, как средство развития физических качеств Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' Динамика и передвижение в пространстве' Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' Заттармен орындалатын қимыл-қозғалыс ойындары' Подвижные игры с предметами' Игры на развитие выносливости' Төзімділікті дамытуға арналған ойындар' Задания на прохождение дистанции' Қашықтықтан өтуге арналған тапсырмалар'

10ЕМН класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

10ОГН класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

11ЕМН класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Правила игры и основные элементы игры баскетбол' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

11ОГН класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Правила игры и основные элементы игры баскетбол' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

2 класс

2сабақ Упражнения на развитие равновесия Простые элементы акробатических упражнений Задания с гимнастическим инвентарем Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. Развитие ловкости через физические упражнения' Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' Игра, как средство развития физических качеств Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' Динамика и передвижение в пространстве' Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' Заттармен орындалатын қимыл-қозғалыс ойындары' Подвижные игры с предметами' Игры на развитие выносливости' Төзімділікті дамытуға арналған ойындар' Задания на прохождение дистанции' Қашықтықтан өтуге арналған тапсырмалар'

3 класс

2сабақ Упражнения на развитие равновесия Простые элементы акробатических упражнений Задания с гимнастическим инвентарем Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. Развитие ловкости через физические упражнения' Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' Игра, как средство развития физических качеств Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' Динамика и передвижение в пространстве' Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' Заттармен орындалатын қимыл-қозғалыс ойындары' Подвижные игры с предметами' Игры на развитие выносливости' Төзімділікті дамытуға арналған ойындар' Задания на прохождение дистанции' Қашықтықтан өтуге арналған тапсырмалар'

4 класс

2сабақ Упражнения на развитие равновесия Простые элементы акробатических упражнений Задания с гимнастическим инвентарем Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. Развитие ловкости через физические упражнения' Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' Игра, как средство развития физических качеств Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' Динамика и передвижение в пространстве' Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' Заттармен орындалатын қимыл-қозғалыс ойындары' Подвижные игры с предметами' Игры на развитие выносливости' Төзімділікті дамытуға арналған ойындар' Задания на прохождение дистанции' Қашықтықтан өтуге арналған тапсырмалар'

5 класс

Қысқы спорт түрлері Зимние виды спорта Специфические упражнения для преодоления препятствий Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

6 класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

7 класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы»' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

8 класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

9 класс

1-сабақ Урок 1 Урок 4 Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар Техника безопасности при спортивной игре «Баскетбол» Техника безопасности при лыжной подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Техника безопасности при коньковой подготовке Разминки и техники восстановления для видов деятельности Шаңғы тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Конки тебуге дайындық кезіндегі қауіпсіздік техникасы Іс-әрекет түрлеріне арналған денені қыздыру және қалпына келтіру техникасы Специфические упражнения для преодоления препятствий Баскетбол «спорттық ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы» Правила игры и основные элементы игры баскетбол Кедергілерді жеңуге арналған арнайы жаттығулар' Теоретические основы тактических действий в игре' Баскетболдың ойын ережелері және негізгі элементтері' Теориялық негіздегі ойынның тактикалық әрекеттерІ' Технические приемы в игре' Индивидуальные, командные и групповые действия в игре' Ойын барысындағы жеке, командалық және топтық әрекеттер' Ойынның техникалық тәсілдері' Совершенствование тактического мышления и развитие творческих способностей' Разбор тактических действий игры' Технические особенности игры' Основные правила и техника игры в футбол' Тактикалық ойлауды жетілдіру және шығармашылық қабілеттерін дамыту' Ойынның тактикалық әрекеттерін талдау' Техника безопасности при спортивной игре футбол' Судейство в соревнованиях' Футбол ойыны кезіндегі қауіпсіздік техникасы' Ойынның техникалық ерекшеліктері' Футбол ойынының негізгі ережелері мен техникасы' Жарыстағы төрешінің әрекеттері' Тактические приемы в игре' Разбор тактических действий игры в футбол' Ойындағы тактикалық тәсілдер' Футбол ойынының тактикалық әрекеттерін талдау'

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.