Назад

География

10ЕМН класс

Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 1-сабақ Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 2-сабақ Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 3-сабақ Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 4-сабақ Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 1 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 2 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 3 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 4 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 1-сабақ Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 2-сабақ Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 3-сабақ Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 5-сабақ Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 3 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 2 Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 1 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 5 Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары. 4-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 1-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 2-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 3-сабақ Территориальные факторы организации хозяйства. Урок 4 Структура мирового хозяйства. Урок 1 Структура мирового хозяйства. Урок 2 Структура мирового хозяйства. Урок 3 Показатели экономического развития стран мира. Урок 1 Структура мирового хозяйства. Урок 4' Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 1' Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 2' Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 4-сабақ' Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 1-сабақ' Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 2-сабақ' Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 1-сабақ' Показатели экономического развития стран мира. Урок 2 Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 2-сабақ Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 1-сабақ Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 2-сабақ Показатели экономического развития стран мира. Урок 3' Показатели экономического развития стран мира. Урок 4' Мировой опыт экономического развития. Урок 1' Мировой опыт экономического развития. Урок 2' Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 2-сабақ' Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 3-сабақ' Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 4-сабақ' Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 1-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 1-сабақ' Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 1' Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 2' Актуальность геополитики. Урок 1' Геосаясаттың өзектілігі. 2-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 3-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 4-сабақ' Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 1-сабақ' Актуальность геополитики. Урок 2' Актуальность геополитики. Урок 3' Актуальность геополитики. Урок 4' Мировое геополитическое пространство. Урок 1' Геополитика и географические факторы. Урок 2 Геосаясаттағы географиялық факторлар. 2-сабақ Дүниежүзінің геосаяси кеңістігі. 2-сабақ' Геосаясаттағы географиялық факторлар. 1-сабақ' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 1-сабақ' Мировое геополитическое пространство. Урок 2' Геополитика и географические факторы. Урок 1' Морфология государственной территории. Урок 1' Мемлекеттік шекара. 1-сабақ Морфология государственной территории. Урок 2' Морфология государственной территории. Урок 3' Морфология государственной территории. Урок 4' Государственные границы. Урок 1' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 2-сабақ' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 3-сабақ' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 4-сабақ' Мемлекеттік шекара. 2-сабақ' Мемлекеттік шекара. 3-сабақ' Мемлекеттік шекара. 4-сабақ' Государственные границы. Урок 2' Государственные границы. Урок 3' Государственные границы. Урок 4'

10ОГН класс

Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 1-сабақ Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі. 2-сабақ Шаруашылықты ұйымдастырудың аумақтық факторлары Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 1 Предмет исследования и актуальность геоэкономики. Урок 2 Факторы и условия организации хозяйства Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 3-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 2-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 1-сабақ Структура мирового хозяйства. Урок 3 Структура мирового хозяйства. Урок 2 Структура мирового хозяйства. Урок 1 Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 1-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы. 4-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 1-сабақ Дүниежүзілік шаруашылықтың аумақтық модельдері. 2-сабақ Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 1 Территориальные модели мирового хозяйства. Урок 2 Структура мирового хозяйства. Урок 4 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 1-сабақ Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 2-сабақ Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 3-сабақ Показатели экономического развития стран мира. Урок 3 Показатели экономического развития стран мира. Урок 1' Показатели экономического развития стран мира. Урок 2' Показатели экономического развития стран мира. Урок 4 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 1 Целевые показатели экономического развития Республики Казахстан. Урок 2 Актуальность геополитики. Урок 1 Дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. 4-сабақ Мировой опыт экономического развития. Урок 1' Мировой опыт экономического развития. Урок 2' Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 1-сабақ' Экономикалық дамудағы әлемдік тәжірибе. 2-сабақ' Актуальность геополитики. Урок 2 Геополитические регионы мира Қазақстан Республикасы экономикалық дамуындағы мақсатты көрсеткіштер мен индикаторлар. 2-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 1-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 2-сабақ' Геосаясаттың өзектілігі. 3-сабақ' Дүниежүзінің геосаяси аймақтары' Актуальность геополитики. Урок 3' Геосаясаттағы географиялық факторлар. 1-сабақ' Геосаясаттағы географиялық факторлар. 2-сабақ' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 1-сабақ' Геополитика и географические факторы. Урок 1' Геополитика и географические факторы. Урок 2' Морфология государственной территории. Урок 1' Морфология государственной территории. Урок 2' Морфология государственной территории. Урок 3' Государственные границы. Урок 1' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 2-сабақ' Мемлекеттік аумақтың морфологиясы. 3-сабақ' Мемлекеттік шекара. 1-сабақ' Государственные границы. Урок 2' Государственные границы. Урок 3' Мемлекеттік шекара. 2-сабақ' Мемлекеттік шекара. 3-сабақ'

11ЕМН класс

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 12-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 10-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 11-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 10 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 11 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 12 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 13-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 14-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 13' Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 14' Геоэкономические стратегии развития. Урок 1' Геоэкономические стратегии развития. Урок 2' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 1-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 2-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 5-сабақ Геоэкономикалық даму стратегиялары. 6-сабақ Геоэкономикалық даму стратегиялары. 7-сабақ Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' Геоэкономические стратегии развития. Урок 4' Геоэкономические стратегии развития. Урок 5' Геоэкономические стратегии развития. Урок 6' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 4-сабақ' Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ Заманауи геосаяси үдерістер. 3-сабақ Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ Геоэкономикалық даму стратегиялары. 8-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 9-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 10-сабақ' Геоэкономические стратегии развития. Урок 7' Геоэкономические стратегии развития. Урок 8' Геоэкономические стратегии развития. Урок 9' Геоэкономические стратегии развития. Урок 10' Современные геополитические процессы. Урок 1' Современные геополитические процессы. Урок 2' Современные геополитические процессы. Урок 3' Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 5' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 6' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 5-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 6-сабақ' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 1-сабақ Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 1' Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 2' Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 3' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 1-сабақ' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 2-сабақ' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 3-сабақ'

11ОГН класс

Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 1-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 2-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 5-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 1 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 2 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 5 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 3 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 4 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 6 Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 3-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 4-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 6-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 7-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 8-сабақ Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 9-сабақ Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 7 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 8 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 9 Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 10' Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 11' Геоэкономическое положение и потенциал регионов Республики Казахстан. Урок 12' Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 10-сабақ' Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 11-сабақ' Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. 12-сабақ' Геоэкономические стратегии развития. Урок 1' Геоэкономические стратегии развития. Урок 2' Геоэкономические стратегии развития. Урок 3' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 1-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 2-сабақ' Геоэкономикалық даму стратегиялары. 3-сабақ' Заманауи геосаяси үдерістер. 1-сабақ' Заманауи геосаяси үдерістер. 2-сабақ' Қазақстанның геосаяси жағдайы. 1-сабақ' Қазақстанның геосаяси жағдайы. 2-сабақ' Қазақстанның геосаяси жағдайы. 3-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 1-сабақ' Современные геополитические процессы. Урок 1' Современные геополитические процессы. Урок 2' Геополитическое положение Казахстана. Урок 1' Геополитическое положение Казахстана. Урок 2' Геополитическое положение Казахстана. Урок 3' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 1' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 3-сабақ Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 2-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 4-сабақ' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 2' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 3' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 4' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 5' Геополитическая безопасность Казахстана. Урок 6' Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 1' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 5-сабақ' Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі. 6-сабақ' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 1-сабақ' Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 2' Геополитическая интеграция Казахстана. Урок 3' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 2-сабақ' Қазақстанның геосаяси интеграциясы. 3-сабақ'

7 класс

Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 1-сабақ Биосфера және оның құрамдас бөліктері. 2-сабақ Биосфера и ее составные части. Урок 1 Биосфера и ее составные части. Урок 2 Қазақстанның топырақ түрлері. 1-сабақ Флора и фауна родного края Типы почв в Казахстане. Урок 1 Туған өлкенің флорасы мен фаунасы Типы почв в Казахстане. Урок 2 Қазақстанның топырақ түрлері. 2-сабақ Қазақстанның топырақ түрлері. 3-сабақ Типы почв в Казахстане. Урок 3 Топырақтың экологиялық проблемалары. 1-сабақ' Топырақтың экологиялық проблемалары. 2-сабақ' Экологические проблемы почв. Урок 1' Экологические проблемы почв. Урок 2' Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 1-сабақ Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 1' Формирование природно-территориальных комплексов. Урок 2' Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы. 2-сабақ' Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері' Туған өлкемнің визит карточкасы: өлкетанудың деректер базасын әзірлеу' Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 1-сабақ' Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары. 2-сабақ' Виды природно-территориальных комплексов' Визитная карточка моего края: разработка краеведческой базы данных' Языковые семьи и группы народов мира. Урок 1' Языковые семьи и группы народов мира. Урок 2' Религиозный состав населения мира. Урок 1 Религиозный состав населения мира. Урок 2 Дүниежүзі халқының діни құрамы. 1-сабақ' Дүниежүзі халқының діни құрамы. 2-сабақ' Историко-культурные регионы мира. Урок 1' Историко-культурные регионы мира. Урок 2' Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 1-сабақ' Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары. 2-сабақ' Межнациональное и межконфессиональное согласие' Ұлтаралық және дінаралық келісім'

8 класс

Географиялық қабықтың заңдылықтары Закономерности географической оболочки Халық санағы Ұдайы өсудің түрлері. 1-сабақ Типы воспроизводства населения. Урок 1 Перепись населения Ұдайы өсудің түрлері. 2-сабақ Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 1-сабақ Строение и состав географической оболочки Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы Типы воспроизводства населения. Урок 2 Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 1 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 2-сабақ Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 2' Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 3' Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 3-сабақ' Демографическая политика. Урок 1 Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай. 4-сабақ Демографиялық саясат. 1-сабақ Демографические показатели и демографическая ситуация. Урок 4' Демографические проблемы. Урок 1' Демографиялық проблемалар. 1-сабақ' Демографиялық проблемалар. 2-сабақ' Демографическая политика. Урок 2 Демографиялық саясат. 2-сабақ' Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 1-сабақ' Демографические проблемы. Урок 2' Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 1' Природно-ресурсный потенциал регионов мира. Урок 1 Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 1-сабақ Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. 2-сабақ' Экономическая и экологическая оценка природных ресурсов. Урок 2' Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы. 2-сабақ Природно-ресурсный потенциал регионов мира. Урок 2' Центры и технология переработки природных ресурсов, виды готовой продукции. Урок 1' Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері. 1-сабақ' Центры и технология переработки природных ресурсов, виды готовой продукции. Урок 2' Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері. 2-сабақ'

9 класс

Природные зоны и высотные пояса в Казахстане Қазақстанның табиғи мұрасы. Табиғи хоронимдердің мағынасы Природное наследие Казахстана. Значение природных хоронимов Формирование ноосферы. Вклад Казахстана в развитие ноосферы Ноосфераның қалыптасуы. Қазақстанның ноосфераның дамуына қосқан үлесі Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары. Қазақтың табиғи хоронимдері Виды особо охраняемых природных территорий Қазақстанның табиғат зоналары мен биіктік белдеулері Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері Табиғат кешендеріне әсер ететін антропогендік факторлар. Антропогендік ландшафттарды жақсарту жолдары Крупные физико-географические районы Казахстана. Казахские природные хоронимы Влияние антропогенных факторов на природные комплексы. Пути улучшения антропогенных ландшафтов Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы Дүниежүзі халқының миграциясы Национальный и религиозный состав населения Казахстана Миграции населения мира Миграция населения в Казахстане. Миграционная политика Демографическая ситуация и демографическая политика в Казахстане Классификация населенных пунктов. Функциональные зоны населенных пунктов Қазақстандағы халықтың миграциясы. Миграциялық саясат Қазақстанның демографиялық жағдайы мен демографиялық саясаты Елді мекендердің жіктелуі. Елді мекендердің функционалды зоналары Количественный и качественный состав трудовых ресурсов' Еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы' Ойконимы в Казахстане. Проблемы населенных пунктов в Казахстане Процесс урбанизации. Оценка процесса урбанизации в Казахстане Қазақстандағы ойконимдер. Қазақстанда елді мекендердің проблемалары' Урбандалу үдерісі. Қазақстанда урбандалу үдерісіне баға беру' Природно-ресурсный потенциал Казахстана Технология и центры переработки отдельных видов природных ресурсов в Казахстане и виды готовой продукции Қазақстанда жекелеген ресурс түрлерін өңдеу технологиялары, орталықтары мен дайын өнім түрлері Қазақстанның табиғи-ресурстық потенциалы' Типы и виды природопользования' Устойчивое развитие' Табиғатты пайдалану үлгілері мен түрлері' Тұрақты даму' Проблемы, связанные с природопользованием в Казахстане' Қазақстанда табиғатты пайдаланумен байланысты проблемалар'

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.