Назад

История Казахстана

10ЕМН класс

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 1-сабақ Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 2-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 1-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 2-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 3-сабақ Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 1-сабақ Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 1 Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 2 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 1 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 2 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 3 Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 1 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 1 Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 2-сабақ Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 1-сабақ Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 2-сабақ Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 1-сабақ Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 2-сабақ Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 1-сабақ Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 2-сабақ Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 1-сабақ Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 2 Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 1 Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 2 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 2 Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 1 Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 2 Советская форма казахской государственности. Урок 1 Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 2-сабақ Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 3-сабақ Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 1-сабақ Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 2-сабақ Зерттеу жұмысы Советская форма казахской государственности. Урок 2 Советская форма казахской государственности. Урок 3 Возрождение национальной государственности. Урок 1 Возрождение национальной государственности. Урок 2 Исследовательская работа

10ОГН класс

Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 1-сабақ Қазақстан аумағындағы ерте мемлекеттердің саяси ұйымдасуы. 2-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 1-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 2-сабақ Түркі империясы - көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. 3-сабақ Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 1-сабақ Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 1 Политическая организация ранних государств на территории Казахстана. Урок 2 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 1 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 2 Тюркская империя – классический образец государственности кочевников. Преемники Тюркской империи. Урок 3 Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 1 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 1 Шыңғысхан империясы және оның мұрагерлері. 2-сабақ Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 1-сабақ Ақ Орда - Қазақ хандығының негізі. 2-сабақ Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 1-сабақ Қазақ хандығы: мемлекеттің саяси институттары. 2-сабақ Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 1-сабақ Мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру жолындағы қазақ халқының күресі. 2-сабақ Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 1-сабақ Империя Чингисхана и ее наследники. Урок 2 Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 1 Ак Орда – основа Казахского ханства. Урок 2 Казахское ханство: политические институты государства. Урок 2 Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 1 Борьба казахского народа за восстановление государственного суверенитета. Урок 2 Советская форма казахской государственности. Урок 1 Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 2-сабақ Қазақ мемлекеттілігінің кеңестік түрі. 3-сабақ Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 1-сабақ Ұлттық мемлекеттіліктің жаңғыртылуы. 2-сабақ Зерттеу жұмысы Советская форма казахской государственности. Урок 2 Советская форма казахской государственности. Урок 3 Возрождение национальной государственности. Урок 1 Возрождение национальной государственности. Урок 2 Исследовательская работа

11ЕМН класс

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 Историческая основа общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Урок 1 Историческая основа общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Урок 2 Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 1-сабақ Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 2-сабақ Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 2

11ОГН класс

Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 1-сабақ Қоғамдық-саяси ойдың бастауы және дамуы. 2-сабақ Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 1-сабақ Қазақ хандығы дәуіріндегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы. 2-сабақ Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 1-сабақ Зарзаман ағымы өкілдерінің идеологиялық құндылықтары. 2-сабақ Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 1 Истоки и развитие общественно-политической мысли. Урок 2 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 1 Развитие общественно-политической мысли в период Казахского ханства. Урок 2 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 1 Идеологические ценности представителей течения "Зарзаман". Урок 2 ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 1-сабақ ХІХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының қоғамдық-саяси көзқарастары. 2-сабақ Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 1-сабақ Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері. 2-сабақ Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 1-сабақ Алаш қозғалысы және қазақ революционер-демократтарының саяси көзқарастары. 2-сабақ Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 1 Общественно-политические взгляды казахских просветителей XIX века. Урок 2 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 1 Концептуальные основы национальной идеи "Алаш". Урок 2 Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 1-сабақ Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясының тарихи негізі. 2-сабақ Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 1 Движение "Алаш" и политические взгляды казахских революционеров-демократов. Урок 2 Историческая основа общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Урок 1 Историческая основа общенациональной идеи "Мәңгілік Ел". Урок 2 Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 1-сабақ Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 2-сабақ Қазақстан қоғамының жалпыұлттық құндылықтары. 3-сабақ Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 1-сабақ Зерттеу жұмысы: Қоғамдық-саяси ойдың біріктіруші рөлі. 2-сабақ Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 1 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 2 Общенациональные ценности казахстанского общества. Урок 3 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 1 Исследовательская работа:Консолидирующая роль общественно-политической мысли. Урок 2

5 класс

Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 1-сабақ Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 2-сабақ Берел қорғандары. 1-сабақ Берел қорғандары. 2-сабақ Тасмола археологиялық мәдениеті. 1-сабақ Тасмола археологиялық мәдениеті. 2-сабақ Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 1 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 2 Берельские курганы. Урок 1 Берельские курганы. Урок 2 Тасмолинская археологическая культура. Урок 1 Тасмолинская археологическая культура. Урок 2 Сақ патшайымы Томирис. 1-сабақ Сақ патшайымы Томирис. 2-сабақ Шырақтың ерлігі Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі Үйсіндер туралы жазба деректер. 1-сабақ Үйсіндер туралы жазба деректер. 2-сабақ Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 1-сабақ Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 2-сабақ Сакская царица Томирис. Урок 1 Сакская царица Томирис. Урок 2 Подвиг Ширака Борьба саков против армии Александра Македонского Письменные источники об усунях. Урок 1 Письменные источники об усунях. Урок 2 Развитие городской культуры кангюев. Урок 1 Развитие городской культуры кангюев. Урок 2 Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. 1-сабақ Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. 2-сабақ Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 1-сабақ Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 2-сабақ Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар және ақындар Общественное устройство кангюев. Урок 1 Общественное устройство кангюев. Урок 2 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 1 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 2 Исторические личности края: бии, батыры и акыны

6 класс

Моңғол империясының құрылуы Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. 1-сабақ Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы. 2-сабақ Моңғол шапқыншылықтарының салдары Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. 1-сабақ Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. 2-сабақ Образование монгольской империи Монгольские завоевания в Казахстане. Урок 1 Монгольские завоевания в Казахстане. Урок 2 Последствия монгольского завоевания Образование улусов на территории Казахстана. Урок 1 Образование улусов на территории Казахстана. Урок 2 Ақ Орда. 1-сабақ Ақ Орда. 2-сабақ Моғолстан. Әбілқайыр хандығы. 1-сабақ Моғолстан. Әбілқайыр хандығы. 2-сабақ XIII - XV ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері. 1-сабақ Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері. 2-сабақ Қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы. 1-сабақ Ак Орда. Урок 1 Ак Орда. Урок 2 Могулистан. Ханство Абулхаир хана. Урок 1 Могулистан. Ханство Абулхаир хана. Урок 2 Культура Казахстана в XIII–XV веках Свидетельства средневековых путешественников о Казахстане. Урок 1 Завершение процесса формирования казахского народа. Урок 1 Қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы. 2-сабақ Қазақ хандығының құрылуы. 1-сабақ Қазақ хандығының құрылуы. 2-сабақ Қазақ хандығының құрылуы. 3-сабақ Бір халық – бір ел – бір тағдыр (менің өлкемнің халықтары) Завершение процесса формирования казахского народа. Урок 2 Образование Казахского ханства. Урок 1 Образование Казахского ханства. Урок 2 Образование Казахского ханства. Урок 3 Свидетельства средневековых путешественников о Казахстане. Урок 2' Один народ – одна страна – одна судьба (народы моего края)

7 класс

XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 1-сабақ XIX ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақтардың ортаазиялық хандықтармен қарым-қатынастары. 2-сабақ Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 1-сабақ Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. 2-сабақ XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 1-сабақ XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 2-сабақ Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 1 Взаимоотношения казахов со среднеазиатскими государствами в 40-е - в 60-е годы XIX века. Урок 2 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 1 Завершение присоединения Казахстана к Российской империи. Урок 2 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 1 Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 2 XIX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік-аумақтық реформалар. 3-сабақ Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 1-сабақ Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 2-сабақ Қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. 3-сабақ Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 1-сабақ Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 2-сабақ Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. 3-сабақ Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. 1-сабақ Административно-территориальные реформы в Казахстане во второй половине ХIХ века. Урок 3 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 1 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 2 Освободительная борьба казахов в 1860-1870-х годах. Урок 3 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 1 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 2 Массовая крестьянская колонизация Казахстана. Урок 3 Развитие капиталистических отношений в Казахстане. Урок 1 Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы. 2-сабақ Жәрмеңке саудасының дамуы. 1-сабақ Жәрмеңке саудасының дамуы. 2-сабақ XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы Туған өлкенің шежіресі Развитие ярмарочной торговли. Урок 1 Развитие капиталистических отношений в Казахстане. Урок 2 Развитие ярмарочной торговли. Урок 2 Казахское общество во второй половине XIX века Летопись родного края

8 класс

Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 1-сабақ Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 2-сабақ Қазақстандағы 1920-1930 жылдардағы индустрияландыру. 3-сабақ Қазақстандағы ұжымдастыру. 1-сабақ Қазақстандағы ұжымдастыру. 2-сабақ Қазақстандағы ұжымдастыру. 3-сабақ Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 1 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 2 Индустриализация в Казахстане в 1920-1930-е годы. Урок 3 Коллективизация в Казахстане. Урок 1 Коллективизация в Казахстане. Урок 2 Коллективизация в Казахстане. Урок 3 Қазақстандағы ұжымдастыру. 4-сабақ 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 1-сабақ 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 2-сабақ 1920-1930 жылдардағы саяси репрессиялар. 3-сабақ Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 1-сабақ Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 2-сабақ Ахмет Байтұрсынов – «ұлт ұстазы». 3-сабақ XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. 1-сабақ Коллективизация в Казахстане. Урок 4 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 1 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 2 Политические репрессии 1920-30-х годов. Урок 3 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 1 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 2 А. Байтурсынов–«учитель нации». Урок 3 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 1 XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. 2-сабақ XX ғ. 20-30 жылдарындағы білім беру жүйесі мен ғылым. 3-сабақ Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 1-сабақ Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 2-сабақ Қ.Сатбаев – жан-жақты ғалым. 3-сабақ Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 3 Наука и система образования в 20-30 годы XX века. Урок 2 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 1 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 2 К. Сатпаев - универсальный ученый. Урок 3

9 класс

Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 1-сабақ Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы. 2-сабақ Қазақстан – майдан арсеналы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақ КСР мәдениеті Қазақстанға КСРО халықтарының депортациясы Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 1 Участие казахстанцев в сражениях Великой Отечественной войны. Урок 2 Казахстан - арсенал фронта Культура Казахской ССР в период Великой Отечественной войны Депортация народов СССР в Казахстан Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 1 Влияние сталинской идеологии на общественно-политическую жизнь в Казахстане Общественно-политическое развитие Казахстана в период «хрущевской оттепели» Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ Қазақстандағы әскери-өнеркәсіп кешені Сталиндік идеологияның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері «Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы Тың игеру жылдарындағы Қазақстан Қазақ КСР экономикасының шикізатқа бағытталуы 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 1-сабақ 1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. 2-сабақ Социально-экономическое развитие Казахской ССРв послевоенные годы. Урок 2 Военно-промышленный комплекс в Казахстане Казахстан в эпоху освоения целины Сырьевая направленность экономики Казахской ССР Социально-экономическое развитие Казахстана в 1965-1985 гг. Урок 1 Социально-экономическое развитие Казахстана в 1965-1985 гг. Урок 2 XX ғасырдың. 60-80 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуындағы қарама-қайшылықтар. 1-сабақ XX ғасырдың. 60-80 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуындағы қарама-қайшылықтар. 2-сабақ XX ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесі мен ғылымның дамуы XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 1-сабақ XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы. 2-сабақ Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 1 Противоречия в общественно-политическом развитии Казахстана в 60-80-е годы ХХ века. Урок 2 Развитие системы образования и науки во второй половине XX века Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 1 Развитие литературы и искусства в 40-80-е годы XX века. Урок 2

Akyldy.com - сайт где есть онлайн мектеп ответы. Если вы не нашли нужный ответ на online mektep, то напишите нам в группу ВК акылды ком. В этом сайте есть решения уроков bilim land 7,8,9,10,11 и других классов, по всем предметам например как "Физика", "Биология" и тд. Не советуем списывать все ответы на onlinemektep, так как это плохо повлияет на ваше образование, сначала попробуйте сами решить, если не получилось или по каким то другим причинам можете посмотреть. Вы можете помочь нашему сайту, если поделитесь им с друзьями и покажете где есть все решения онлайн мектеп.